Umowa o dzieło w takim samym zakresie jak prowadzona DG – przychodem z DO (IPTPB1/415-7/14-2/DS)

Przy spełnieniu pewnych warunków, pomimo prowadzenia działalności gospodarczej w takim samym zakresie jak zamierzona umowa cywilnoprawna

Korekta paragonu do którego wystawiono fakturę (IBPP3/443-1361/13/KG)

Z poniższej interpretacji wynika, że korekta paragonu do którego wystawiono fakturę musi zostać ujęta także w

Adwokaci, biegli – nowa interpretacja dot. źródła przychodów (DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13)

Uchwała NSA dot. wykonywania zawodów przez biegłych, tłumaczy, adwokatów, doradców – za pomoc świadczoną z urzędu

Omyłkowa wpłata bez świadczenia nie jest przychodem z DG (IPTPB1/415-211/13-2/DS)

Wyjątkowa perełka. Nadpłata klienta nie stanowi przychodu z prowadzonej działalności. Wpłata w 2010 roku, zwrot do

Interpretacja ogólna – wydatki na poczęstunek klienta kosztem podatkowym (DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521)

MF w tej interpretacji ogólnej, zatem dotyczącej wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, orzekło, że wydatki na drobne

Interpretacja ogólna – czynsz najmu samochodów osobowych bez kilometrówki (DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005)

Bardzo ciekawa interpretacja ogólna pojawiła się w listopadzie. Minister Finansów potwierdził stanowisko wielu sądów administracyjnych, iż