Podatniczka opłacała w latach ubiegłych składki zdrowotne i odliczała je od podatku. W roku 2015 ZUS