Wskazówki – aktualizacja w dn. 05-06-2013

Dlaczego warto wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnej?

Zastosowanie się do wydanej w  indywidualnej sprawie interpretacji, nie może szkodzić wnioskodawcy.

Gdy organ podatkowy nie uwzględni interpretacji w danej sprawie, to wnioskodawca:

  • nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej,
  • nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę,
  • zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeśli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu interpretacji.

Najpełniejsza ochronę daje wydana interpretacja podatkowa dotycząca przyszłych zdarzeń (dostarczono interpretację przed zaistnieniem skutków podatkowych danego zdarzenia).

Procedura jest prosta:

  • wypełniamy wniosek, uiszczamy opłatę (40 zł za zdarzenie),
  • wysyłamy wniosek (lub składamy osobiście) razem z potwierdzeniem opłaty,
  • interpretacja po wydaniu jest przesyłana drogą pocztową.

Czym są interpretacje indywidualne?

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektorów Izb Skarbowych (aktualnie wydawaniem interpretacji indywidualnych zajmuje się 5 wybranych Izb). Są wyjaśnieniem, interpretacją przepisów podatkowych w danej sprawie dla konkretnego podatnika i mają za zadanie wskazać, jak należy interpretować prawo podatkowe. Są również zabezpieczeniem dla wnioskodawcy, który zastosuje się do wykładni przepisu zawartej w interpretacji.

Wniosek złożyć może podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, mający wątpliwości dotyczące konsekwencji podatkowych zaistniałych stanów faktycznych (zdarzeń przeszłych) lub przyszłych (zdarzeń przyszłych).

Wniosek powinien zawierać m.in. opis zdarzenia, które będzie dla podatnika miało konsekwencje podatkowe, zapytanie podatnika dotyczące tego zdarzenia i jego własne stanowisko. Interpretacja jest zasadniczo odpowiedzią, czy podatnik postąpił lub postąpi prawidłowo, stosując się do niejasnych dla niego przepisów podatkowych.

Interpretacja podatkowa indywidualna jest zawsze wydawana w konkretnej sprawie, dla danego podatnika. Nie można wyciągać konsekwencji prawnych z interpretacji indywidualnych wobec osoby, dla której nie była wydana.

Wydane wcześniej interpretacje indywidualne wpływają jednak na treść nowo wydanych (staranie o zachowanie jednolitej linii orzecznictwa); podatnik może to wykorzystać i we wniosku wskazać wydane wcześniej w podobnych stanach faktycznych interpretacje zgodne z jego stanowiskiem wyrażonym we wniosku.

Formularz ORD-IN

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu ORD-IN, ORD-IN/A – wniosek dostępny jest online na stronie MF: interaktywny formularz ORD-IN (5) – (obowiazuje od 11.02.2013 r.)

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składamy do jednej z 5 Izb Skarbowych (osobiście lub pocztą):

– województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-pomorskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

– województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

– województwa: mazowieckie oraz wnioskodawcy, którzy mają miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

– województwa: lubelskie, łodzkie, opolskie świętokrzyskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

– województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
ul. Dekana 6,64-100 Leszno

Ile to kosztuje?

Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

Opłata nie jest uzależniona od ilości zapytań dotyczących opisanego zdarzenia lub zdarzeń (można zadawać wiele pytań do jednego stanu faktycznego).

Opłatę należy wnieść na konto bankowe odpowiedniej IS: 

Izba Skarbowa w Bydgoszczy 52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
Izba Skarbowa w Katowicach 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
Izba Skarbowa w Łodzi 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
Izba Skarbowa w Poznaniu 29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
Izba Skarbowa w Warszawie 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000

Termin wydania interpretacji indywidualnej

Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia. Interpretacja jest przesyłana droga pocztową, za potwierdzeniem odbioru.

Incoming search terms:

  • Krajowa Informacja Podatkowa
  • shiplai