Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie najważniejsze broszury informacje o interpretacjach indywidualnych: