Powszechnie dostępne, oficjalne źródła wiedzy o polskim systemie podatkowym:

  • Strony internetowe Ministerstwa finansów (m.in. mf.gov.pl, finanse.mf.gov.pl/pl/strona-glowna i http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/baza-wiedzy),
  • Krajowa Informacja Podatkowa – kip.gov.pl, 801 055 055 22 330 0 330; Izby Skarbowe, Urzędy Skarbowe,
  • Broszury informacyjne (dostępne w każdym US lub internetowo na stronie MF).