ewidencje Archive

Korekta podatku naliczonego dokonana przez nabywcę zorganizowanego przedsiębiorstwa (IPTPP4/443-850/12-2/UNR)

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zbył przedsiębiorstwo i zamknął działalność. Nabywca przedsiębiorstwa nie jest czynnym płatnikiem

Zwolnienie z VAT przy usługach księgowych (IPTPP1/443-186/13-2/MW)

Biura rachunkowe nieprowadzące usług doradztwa mogą korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu

Przejście z KH na PKPIR obywatela austriackiego (IPPB1/415-1084/10-2/MT)

Termin zgłoszenia przejścia z ksiąg rachunkowych na PKPIR dla obywatela austriackiego prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce.

Zakup towaru w KPIR

Zakup towarów handlowych ujęty w księdze w dacie wystawienia faktury wcześniejszej niż data otrzymania towaru. Incoming

Jak numerować wpisy w podatkowej KPIR? (ILPB1/415-676/11-2/AG)

Interpretacja podsumowuje możliwości, jakie mają przedsiębiorcy w numerowaniu wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. ILPB1/415-676/11-2/AG, 05.08.2011, Izba