faktura Archive

Skan faktury równoważny fakturze elektronicznej (IPTPP4/443-863/12-4/BM)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia

Spółka jawna może posługiwać się skróconą nazwą na fakturach od 2013 (ITPP1/443-208/13/IK)

Spółka jawna może posługiwać się nazwą skróconą zamiast nazwą pełną na fakturach pod warunkiem podania nazwy

Wpływ nowej ewidencji zwrotów na sposób ujmowania sprzedaży z kasy fiskalnej (IPPP2/443-312/13-5/MM)

Czy w przypadku, gdy klient odmówi przyjęcia zamówionych towarów jednocześnie odmawiając dokonania zapłaty, Spółka będzie obowiązana

Data sprzedaży nie jest tożsama z datą zakończenia dostawy wg nowego rozporządzenia fakturowego (ILPP2/443-10/13-2/Akr)

Interpretacja określająca, iż data sprzedaży może być tożsama z datą dostawy, nie może być natomiast tożsama

Nazwiska wspólników s.c. na fakturach – zmiana stanowiska organów podatkowych (IPPP3/443-311/13-2/MKw)

Interpretacja z 4 czerwca 2013, dotycząca obowiązków podawania nazwisk wspólników spółki cywilnej na fakturach. Czy w

Możliwość zmniejszenia obrotu przez anulowanie faktury (IPPP2/443-312/13-3/MM)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia