pit Archive

Zwrócone składki zdrowotne – jak rozliczamy (IBPB-2-1/4511-185/15/MD)

Podatniczka opłacała w latach ubiegłych składki zdrowotne i odliczała je od podatku. W roku 2015 ZUS

Zapis w testamencie nie jest kosztem (IBPBII/2/415-52/14/ŁCz)

Podatnik odziedziczył udział w mieszkaniu na podstawie testamentu. W testamencie był również zapis na rzecz osoby

Samochód wpisany do ŚT używany prywatnie nie może być środkiem trwałym (ITPB1/415-1261/12/WM)

Poniższa interpretacja nie jest pierwszą, wyjaśniającą stanowisko organów podatkowych w zakresie użytku prywatnego wprowadzonych do ewidencji

Umowa o dzieło w takim samym zakresie jak prowadzona DG – przychodem z DO (IPTPB1/415-7/14-2/DS)

Przy spełnieniu pewnych warunków, pomimo prowadzenia działalności gospodarczej w takim samym zakresie jak zamierzona umowa cywilnoprawna

Adwokaci, biegli – nowa interpretacja dot. źródła przychodów (DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13)

Uchwała NSA dot. wykonywania zawodów przez biegłych, tłumaczy, adwokatów, doradców – za pomoc świadczoną z urzędu

Omyłkowa wpłata bez świadczenia nie jest przychodem z DG (IPTPB1/415-211/13-2/DS)

Wyjątkowa perełka. Nadpłata klienta nie stanowi przychodu z prowadzonej działalności. Wpłata w 2010 roku, zwrot do